γρεῖ

γρεῖ
γράω
gnaw
pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic)
γράω
gnaw
pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic)
γράω
gnaw
pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)
γράω
gnaw
imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • κατάγρει — κατά̱γρει , κατά ἀγρέω take imperf ind act 3rd sg (attic epic doric aeolic) κατά ἀγρέω take pres imperat act 2nd sg (attic epic) κατά ἀγρέω take imperf ind act 3rd sg (attic epic) κατά γράω gnaw pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic) κατά… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄγρει — ἄ̱γρει , ἀγρέω take imperf ind act 3rd sg (attic epic doric aeolic) ἀγρέω take pres imperat act 2nd sg (attic epic) ἀγρέω take imperf ind act 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”